Монтаж

Монтаж

Стъпка 1: Поставяне на окрайчващия “L” профил

1. Определете височината, на която искате да бъде окачения таван и маркирайте стените. Обозначете с водоравна линия.

2. Монтирайте окрайчващия профил по водоравната линия. Закрепване с пирон-дюбели през 50 см.


Стъпка 2: Монтиране на носещата конструкция

1. Снемете точните размери на помещението и по тях направете разпределение чрез чертеж. Имайте пред вид размера на монтираното пано 60 см. Разделете дължината и ширината на помещението в см на 60 за да получите броя на паната. Остатъкът разделете на 2 за да постигнете симетричност на крайните части пана.

2. Закрепете теловете за окачване на носещия профил на тавана посредством дюбели. Разстояние между точките на окачване около 1 м.

3. Монтирайте носещия профил и го нивелирайте.

4. Монтирайте напречните профили 1200 мм към носещите профили на разстояние 60 см един от друг.

5. Монтирайте напречните профили 600 мм към напречните профили 1200 мм.

6. При необходимост носещите профили 3000 мм могат да се съединяват с цел удължаване.


Стъпка 3: Монтиране на паната

1. Прекарайте паното под ъгъл през носещата конструкция и го поставете внимателно на място. Паната трябва плътно да легнат в конструкцията на четирите си страни.

2. Някои видове пана имат посока на подреждане, обозначена със стрелка на обратната страна.

3. Паната се режат c макетен нож или трион за дърво.

4. Монтирането на осветителни тела е без особености и се извършва съгласно инструкциите за монтаж на самите осветителни тела.


Цени Растерни окачени тавани с включени материали:

Растерен окачен таван /стандартни пана/30,50 лв/кв.м

Растерен окачен таван /стандартни влагоустойчиви пана/35,80 лв/кв.м


Няма добавени продукти в тази категория